Hoạt động hội Nâng cao năng lực và vận động chính sách

Thành viên nhóm người Điếc An Giang đã thi lấy bằng lái xe hai bánh hạng A1

Ngày 26/12/2019, thành viên nhóm người Điếc An Giang đã thi lấy bằng lái xe hai bánh hạng A1 và đã có kết quả đạt 19/20 bạn cả về lý thuyết và thực hành. Rất hoan nghênh sự hỗ trợ tạo điều kiện của các sở, ban ngành và đặc biệt là sự nhiệt tình trong công tác hướng dẫn, đào tạo của nhân viên và giáo viên tại trường dạy lái xe xã Mỹ Hòa, Long Xuyên, tỉnh An Giang và sự cố gắng không ngừng của tất cả các bạn thành viên người Điếc để có được thành tích của ngày hôm nay. Đây là hoạt động của Quỹ hỗ trợ nhỏ do tổ chức Liên Minh Na Uy tài trợ từ Tiểu dự án Hòa nhập xã hội của NKT TPCT năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *