Hoạt động hội Nâng cao năng lực và vận động chính sách

Hội thảo “Thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

Ngày 26/12/2019, chị Lê Thái Thị Phương Thảo – Phó chủ tịch Hội Người Khuyết Tật TPCT đã tham gia và có phần trình bày về “Nhu cầu và thách thức tìm việc làm của người khuyết tật tại doanh nghiệp” trong phiên tọa đàm 2 của Hội thảo “Thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật trong bối cảnh hội nhập quốc tế” diễn ra ở nhà khách Tổng liên đoàn tại Hà Nội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với tổ chức Caritas Đức tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *