Hoạt động hội Nâng cao năng lực và vận động chính sách Thông báo

Tập huấn “Nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với xâm hại tình dục trẻ em”

Ngày 22 – 23/12/2019, Cô Mai Thị Bưởi – Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) tập huấn “Nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với xâm hại tình dục trẻ em” dành cho 33 quản lý, giáo viên trường Dạy Trẻ Khuyết Tật Cần Thơ với mục tiêu giáo viên nhận biết những hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời được trang bị kiến thức và kỹ năng tập huấn lại cho các học sinh của trường, phối hợp với nhà trường và phụ huynh để bảo vệ trẻ khỏi các hình thức xâm hại tình dục. Kinh phí từ nguồn thực hiện Tiểu dự án “Hòa nhập xã hội của người khuyết tật thành phố Cần Thơ” năm 2019 do tổ chức Liên Minh Na Uy tài trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *