Trang chủ Chuyên mục
Chuyên mục

Ngày 5/10/2015, CLB phụ nữ Khuyết tật họp tại Văn phòng Hội để bàn bạc chuẩn bị hoạt động gây quỹ và tổ chức sự kiện 20/10/2015. (05/10/2015)

Ngày 5/10/2015, CLB phụ nữ Khuyết tật họp tại Văn phòng Hội để bàn bạc chuẩn bị hoạt động gây quỹ và tổ chức sự kiện 20/10/2015.Ngày 5/10/2015, CLB phụ nữ Khuyết tật họp tại Văn phòng Hội để bàn bạc chuẩn bị hoạt động gây quỹ và tổ chức sự kiện 20/10/2015.
 

Ngày 5/10/2015, CLB phụ nữ khuyết tật trao vốn cho 02 thành viên Châu Ngọc Bích và Trần Kim Phượng số tiền 2.100.000đ từ nguồn góp vốn không lãi suất của CLB. (05/10/2015)

Ngày 5/10/2015, CLB phụ nữ khuyết tật trao vốn cho 02 thành viên Châu Ngọc Bích và Trần Kim Phượng số tiền 2.100.000đ  từ nguồn góp vốn không lãi suất của CLB.Ngày 5/10/2015, CLB phụ nữ khuyết tật trao vốn cho 02 thành viên Châu Ngọc Bích và Trần Kim Phượng số tiền 2.100.000đ (Hai triệu một trăm ngàn đồng) từ nguồn góp vốn không lãi suất của CLB.
 

Ngày 05/10/2015, 33 hội viên đến văn phòng Hội hoàn vốn tháng 10/2015 (05/10/2015)

Ngày 05/10/2015, 33 hội viên đến văn phòng Hội hoàn vốn tháng 10/2015
 

Ngày 05/10/2015, Lê Hữu Tiệp, TNV của Hội tặng Nguyễn Chí Nhân 200.000đ (05/10/2015)

Ngày 05/10/2015, Lê Hữu Tiệp, TNV của Hội tặng Nguyễn Chí Nhân 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng).
 

Từ 01/10- 03/10/2015, Bà Bùi Thị Hồng Nga-Chủ tịch Hội NKT TPCT, user của chương trình Sống độc lập Cần Thơ đã trải nghiệm chuyến công tác xa tại Hà Nội mà không cần người thân hỗ trợ. (03/10/2015)

Từ 01/10- 03/10/2015, Bà Bùi Thị Hồng Nga-Chủ tịch Hội NKT TPCT, user của chương trình Sống độc lập Cần Thơ đã trải nghiệm chuyến công tác xa tại Hà Nội mà không cần người thân hỗ trợ.Từ 01/10- 03/10/2015, Bà Bùi Thị Hồng Nga-Chủ tịch Hội NKT TPCT, user của chương trình Sống độc lập Cần Thơ đã trải nghiệm chuyến công tác xa tại Hà Nội mà không cần người thân hỗ trợ.
 

Từ 01/10- 03/10/2015, Bà Bùi Thị Hồng Nga-Chủ tịch và Nguyễn Thụy Tố Trâm- Phó chủ tịch tham gia vòng Pitching chương trình Best TAP trong tuần lễ truyền cảm hứng CSOS về minh bạch và trách nhiệm giải trình do MSD tổ chức tại Hà Nội. (03/10/2015)

Từ 01/10- 03/10/2015, Bà Bùi Thị Hồng Nga-Chủ tịch và Nguyễn Thụy Tố Trâm- Phó chủ tịch tham gia vòng Pitching chương trình Best TAP trong tuần lễ truyền cảm hứng CSOS về minh bạch và trách nhiệm giải trình do MSD tổ chức tại Hà Nội.Từ 01/10- 03/10/2015, Bà Bùi Thị Hồng Nga-Chủ tịch và Nguyễn Thụy Tố Trâm- Phó chủ tịch tham gia vòng Pitching chương trình Best TAP trong tuần lễ truyền cảm hứng CSOS về minh bạch và trách nhiệm giải trình do MSD tổ chức tại Hà Nội. Hội NKTTPCT là 01 trong 9 tổ chức được lựa chọn vào vòng pitching ...
 

Ngày 03/10/2015, đài truyền hình TPCT phát sóng trên chuyên mục chính sách pháp luật tin "Trợ giúp pháp lý lưu động nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân" (03/10/2015)

Ngày 03/10/2015, đài truyền hình TPCT phát sóng trên chuyên mục chính sách pháp luật tin "Trợ giúp pháp lý lưu động nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân" đưa tin về việc trợ giúp pháp lý cho các đối tượng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TPCT trong đó có hoạt động phối hợp giữa Hội NKT ...
 

Từ 28/09 - 02/10: Phó Chủ Tịch Huỳnh Ngọc Hồng Nhung tham dự khóa Đào tạo giảng viên nguồn về Bình đẳng hòa nhập cho người khuyết tật do Tổ Chức Lao Động Quốc Tế và Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển đồng tổ chưc tại Nhà Khách Quốc Hội, 165 Nam Kỳ Khởi Ng (02/10/2015)

Từ 28/09 - 02/10: Phó Chủ Tịch Huỳnh Ngọc Hồng Nhung tham dự khóa Đào tạo giảng viên nguồn về Bình đẳng hòa nhập cho người khuyết tật do Tổ Chức Lao Động Quốc Tế và Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển đồng tổ chưc tại Nhà Khách Quốc Hội, 165 Nam Kỳ Khởi NgTừ 28/09 - 02/10: Phó Chủ Tịch Huỳnh Ngọc Hồng Nhung tham dự khóa Đào tạo giảng viên nguồn về Bình đẳng hòa nhập cho người khuyết tật do Tổ Chức Lao Động Quốc Tế và Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển đồng tổ chưc tại Nhà Khách Quốc Hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 

Ngày 1/10/2015, Hội trao 400.000đ hỗ trợ cụ Nguyễn Thị Nhàn từ nguồn tài trợ của Công Ty Phương Nam-Cần Thơ. (01/10/2015)

Ngày 1/10/2015, Hội trao 400.000đ hỗ trợ cụ Nguyễn Thị Nhàn từ nguồn tài trợ của Công Ty Phương Nam-Cần Thơ.Ngày 1/10/2015, Hội trao 400.000đ (Bốn trăm ngàn đồng) hỗ trợ cụ Nguyễn Thị Nhàn từ nguồn tài trợ của Công Ty Phương Nam-Cần Thơ.
 

Ngày 01/10/2015, Nguyễn Thụy Tố Trâm- Phó chủ tịch tham gia hoạt động Talk Cafe TAP trong tuần lễ truyền cảm hứng CSOS về minh bạch và trách nhiệm giải trình do tổ chức MSD tổ chức tại Hà Nội. (01/10/2015)

Ngày 01/10/2015, Nguyễn Thụy Tố Trâm- Phó chủ tịch tham gia hoạt động Talk Cafe TAP trong tuần lễ truyền cảm hứng CSOS về minh bạch và trách nhiệm giải trình do tổ chức MSD tổ chức tại Hà Nội.Ngày 01/10/2015, Nguyễn Thụy Tố Trâm-Phó chủ tịch tham gia hoạt động Talk Cafe TAP trong tuần lễ truyền cảm hứng CSOS về minh bạch và trách nhiệm giải trình do tổ chức MSD tổ chức tại Hà Nội.
 

Ngày 01/10/2015, một ân nhân dấu tên bảo trợ cho Cô Đồng Thị Mỹ Hoa 500.000đ mỗi tháng theo mô hình “Mỗi người giúp một người”.Đây là tháng thứ 2 hỗ trợ cho cô Hoa. (01/10/2015)

Ngày 01/10/2015, một ân nhân dấu tên bảo trợ cho Cô Đồng Thị Mỹ Hoa 500.000đ  mỗi tháng theo mô hình “Mỗi người giúp một người”.Đây là tháng thứ 2 hỗ trợ cho cô Hoa.Ngày 01/10/2015, một ân nhân dấu tên bảo trợ cho Cô Đồng Thị Mỹ Hoa 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) mỗi tháng theo mô hình “Mỗi người giúp một người”.Đây là tháng thứ 2 hỗ trợ cho cô Hoa.
 

Ngày 30/09/2015, Hội hỗ trợ Cơ sở Nhịp Cầu 3.430.000đ cho cô Kim - quản lý, Hồng Loan - học nghề và các chi phí khác trong tháng 09/2015. (30/09/2015)

Ngày 30/09/2015, Hội hỗ trợ Cơ sở Nhịp Cầu 3.430.000đ  cho cô Kim - quản lý, Hồng Loan - học nghề và các chi phí khác trong tháng 09/2015.Ngày 30/09/2015, Hội hỗ trợ Cơ sở Nhịp Cầu 3.430.000đ (Ba triệu ,bốn trăm ,ba mươi ngàn đồng ) cho cô Kim - quản lý, Hồng Loan - học nghề và các chi phí khác trong tháng 09/2015.
 

Ngày 30/09/2015, CLB Phụ nữ khuyết tật TPCT đến thăm động viên chị Bích và em Thảo thân phụ vừa qua đời và hỗ trợ số tiền 400.000đ từ nguồn quỹ CLB và chị Nguyễn Thuỵ Tố Trâm. (30/09/2015)

Ngày 30/09/2015, CLB Phụ nữ khuyết tật TPCT đến thăm động viên chị Bích và em Thảo thân phụ vừa qua đời và hỗ trợ số tiền 400.000đ( Bốn trăm ngàn đồng) từ nguồn quỹ CLB và chị Nguyễn Thuỵ Tố Trâm.
 

Ngày 30/09/2015, Dương Minh Châu - cán bộ Hội hướng dẫn viết đơn và trợ giúp pháp lý thủ tục cho anh Trương Văn Công Khanh (30/09/2015)

Ngày 30/09/2015, Dương Minh Châu - cán bộ Hội hướng dẫn viết đơn và trợ giúp pháp lý thủ tục cho anh Trương Văn Công KhanhNgày 30/09/2015, Dương Minh Châu - cán bộ Hội hướng dẫn viết đơn và trợ giúp pháp lý thủ tục cho anh Trương Văn Công Khanh (là người khuyết tật, hộ khẩu Ô Môn, TPCT) xin cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí - chương trình do ICRC - SFD tài trợ.
 

Ngày 30/09/2015, Dương Minh Châu- cán bộ Hội tư vấn trợ giúp pháp lý cho 02 NKT tên Nguyễn Văn Lợi và Đỗ Văn Mót để làm đơn xin cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí. (30/09/2015)

Ngày 30/09/2015, Dương Minh Châu- cán bộ Hội tư vấn trợ giúp pháp lý cho 02 NKT tên Nguyễn Văn Lợi và Đỗ Văn Mót để làm đơn xin cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí.Ngày 30/09/2015, Dương Minh Châu - cán bộ Hội tư vấn trợ giúp pháp lý cho 02 NKT tên Nguyễn Văn Lợi và Đỗ Văn Mót để làm đơn xin cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí.
 
Trang 140 trong tổng số 177
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Đang online: 79 - Hôm nay: 3609 - Hôm qua: 5223 - Tuần này: 3609 - Tháng này: 102199 - Tổng cộng: 3564622
IP của bạn: 54.146.227.92 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành:
Cô. Hồng Nga
0918. 886.236
Văn phòng Hội
02923.838427