Hoạt động hội Nâng cao nhận thức

Hội thảo về phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật

Ngày 14/12/2019, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về lĩnh vực can thiệp sớm, Hội Người Khuyết Tật TP. Cần Thơ tổ chức “Hội thảo về phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật” cho 30 tham dự viên từ 13 phường trong địa bàn quận Ninh Kiều bao gồm cán bộ y tế, cộng tác viên dân số và cán bộ phụ nữ do ThS. Cao Thị Tiếng – Giáo viên Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang hướng dẫn từ nguồn kinh phí thực hiện Tiểu dự án “Hòa nhập xã hội của người khuyết tật thành phố Cần Thơ” năm 2019 do tổ chức Liên Minh Na Uy tài trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *