Các hoạt động hòa nhập xã hội Hoạt động hội

Tham vấn đồng cảnh cho người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Sáng ngày 25/9/2020, Hội Người Khuyết Tật TP Cần Thơ tổ chức Buổi Tham vấn đồng cảnh cho 10 người khuyết tật nặng/đặc biệt nặng tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Xuân Khánh do chị Phan Bích Ngân làm nhóm trưởng và chị Châu Ngọc Bích làm nhóm phó.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong Chương trình Sống Độc Lập nhằm hỗ trợ tâm lý cho người khuyết tật qua việc lắng nghe lẫn nhau, giúp họ giải tỏa cảm xúc với những người đồng cảnh và thấy được rằng người khuyết tật cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Việc tổ chức tại nhà văn hóa cho thấy sự quan tâm của chính quyền đến lĩnh vực khuyết tật và nâng cao nhận thức cộng đồng về người khuyết tật.

Buổi Tham vấn đồng cảnh được thực hiện từ nguồn kinh phí từ dự án “Hòa nhập xã hội của người khuyết tật thành phố Cần Thơ” năm 2020 do tổ chức Liên Minh Na Uy tài trợ.

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *