Hoạt động hội Nâng cao nhận thức

Tập huấn “Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật”

Từ ngày 03 – 04/10/2020, Hội Người khuyết tật TPCT tổ chức lớp tập huấn “Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật” cho 24 Hội viên. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của Dự án “Hòa nhập xã hội của người khuyết tật ở thành phố CầnThơ” năm 2020 do tổ chức Liên Minh Na Uy tài trợ.

Lớp tập huấn do Tập huấn viên Lê Xuân Đồng đến từ Tổ chức Hagar Việt Nam – thuộc tổ chức Hagar Quốc tế, đây là tổ chức phi chính phủ quốc tế hỗ trợ bảo vệ, phục hồi và nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của mua bán người, bạo hành gia đình và xâm hại tình dục.

Đến với lớp tập huấn, các tham dự viên được tham gia nhiều hoạt động như thảo luận, chia sẻ câu chuyện thực tế, thực hành và chơi trò chơi… Lớp tập huấn đã thu hút được sự nhiệt tình tham gia của các tham dự viên. Mọi người đã được cung cấp thêm nhiều kiến thức về phòng chống và ứng phó với các hình thức bạo lực trên cơ sở giới đối với Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Nhìn chung đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa đã giúp ích thêm nhiều kiến thức về bạo lực giới và nâng cao nhận thức cho mọi người, đặc biệt là các Hội viên là người Điếc.

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *