Hoạt động hội Nâng cao năng lực và vận động chính sách

Tập huấn Lớp Bình đẳng và Hoà nhập cho Người khuyết tật – tại Trường Cao đẳng Viễn Đông

Ngày 10/10/2020, tại Trường Cao đẳng Viễn Đông diễn ra Tập huấn Lớp Bình đẳng và Hoà nhập cho Người khuyết tật do chị Huỳnh Ngọc Hồng Nhung-Chủ tịch Hội Người Khuyết tật Thành Phố Cần Thơ tập huấn cho 25 giáo viên và sinh viên của trường.

Đây là kết quả của dự án ứng dụng và kêu gọi sự nhìn nhận của cộng đồng, gồm cả nam đồng nghiệp về các vấn đề cũng như các giải pháp tiềm năng được đề cập trong các dự án ứng dụng trong chương trình Thúc đẩy trao quyền và Lãnh đạo cho Phụ nữ trong GDNN và Logistics do Aus4Skills tổ chức.

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *