Các hoạt động hòa nhập xã hội Hoạt động hội

Chương trình Lượng giá cuối kỳ “Dự án hòa nhập xã hội của NKT” (Giai đoạn 2016 – 2020)

Từ ngày 09/11 đến 12/11/2020, Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Hòa nhập xã hội của người khuyết tật” giai đoạn 2016 – 2020 do tổ chức Liên Minh Na Uy tại Việt Nam (NMA-V) tài trợ, Hội Người Khuyết Tật Tp Cần Thơ tổ chức hoạt động lượng giá cuối kỳ với nhóm tư vấn độc lập do ThS. Nguyễn Thanh Hường – Trưởng nhóm tư vấn và ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tư vấn viên thực hiện, nhằm đánh giá kết quả đạt được, tác động của những can thiệp dự án đối với nhóm đối tượng hưởng lợi cũng như sự hợp tác các bên có liên quan khi thực hiện các hoạt động hỗ trợ từ dự án.

Tham dự chương trình lượng giá gồm có Ban lãnh đạo Hội NKT TPCT; Ban lãnh đạo Chi Hội NKT QNK; Thành viên CLB Người Điếc; Thành viên CLB PNKT TPCT; một số Hội viên và những người khuyết tật chưa phải là Hội viên.

Ngoài ra còn có đại diện đến từ UBND phường Hưng Lợi; UBND phường An Nghiệp; UBND phường Xuân Khánh cũng đã tham gia chương trình lượng giá tại trụ sở UBND phường Hưng Lợi

Tại huyện Cờ Đỏ, tư vấn viên đã thực hiện phỏng vấn người khuyết tật, cùng những người chăm sóc người khuyết tật.

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *