Hoạt động hội Nâng cao nhận thức

Hội nghị Ủy ban MTTQVN TPCT lần thứ sáu, khóa IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Ngày 05/01/2021, tại Hội trường UBMTTQVN TPCT, chị Huỳnh Ngọc Hồng Nhung – Chủ tịch Hội đã tham dự Hội nghị Ủy ban MTTQ VN TPCT lần thứ sáu, khóa IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024) và sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội nghị này nằm trong chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2020 của UBMTTQVN TPCT và được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, tại Hội nghị đã tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2021.

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *