• Trao vốn cho Hội viên làm kinh tế nhỏ

    Trao vốn cho Hội viên làm kinh tế nhỏ

    Trong tháng 01/2021, Hội Người Khuyết Tật TPCT đã có 2 đợt trao vốn cho Hội viên nhằm hỗ trợ làm kinh tế nhỏ: Ngày 04/01/2021, Hội đã trao 24.000.000 …

Đơn vị trực thuộc

Đối tác