THÔNG TIN LIÊN HỆ HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TP. CẦN THƠ


HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TP. CẦN THƠ

D6, Khu tái định cư Long Tuyền, khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

02923.838.427

Website: dpcantho.org

Email: infodpcantho@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi

  CLB PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT TP. CẦN THƠ

  Đường D6, khu tái định cư Long Tuyền, khu vực Bình Thường B, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

  (0292)3.838427 – DĐ: 0947236515

  Email: huynhthuyniem0604@gmail.com


  CÂU LẠC BỘ NGƯỜI ĐIẾC TPCT

  Đường D6, khu tái định cư Long Tuyền, khu vực Bình Thường B, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

  (0292)3.838427 – DĐ: 0907.253.996

  Email: maiviethai111@gmail.com


  CHI HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUẬN NINH KIỀU

  Đường số 06, khu tái định cư Long Tuyền, khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TPCT.