Đào tạo nghề và giải quyết việc làm

  • Trao vốn cho Hội viên làm kinh tế nhỏ

    Trao vốn cho Hội viên làm kinh tế nhỏ

    Trong tháng 01/2021, Hội Người Khuyết Tật TPCT đã có 2 đợt trao vốn cho Hội viên nhằm hỗ trợ làm kinh tế nhỏ: Ngày 04/01/2021, Hội đã trao 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng) cho 4 Hội viên là chị Nguyễn Thanh Hồng; anh Dương Văn Sang; chú Nguyễn Ngọc Song và anh […]
Nâng cao nhận thức

Nâng cao năng lực và vận động chính sách

Các chương trình an sinh xã hội

  • Trao quà Xuân Nhâm Dần 2022

    Trao quà Xuân Nhâm Dần 2022

    Ngày 27/01/2022, tại trụ sở, Hội Người Khuyết Tật TPCT đã trao 224 phần quà dành cho 224 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà gồm: 1 hộp bánh Danisa và 350.000 tiền mặt. Chương trình Trao quà Xuân Nhâm Dần 2022, đến tham dự có hiện diện của bà Trần Ngọc […]
Các hoạt động hòa nhập xã hội