Các hoạt động hòa nhập xã hội Hoạt động hội

Truyền thông “Kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục” dành cho người điếc.

Hội Người Khuyết Tật TPCT được sự tài trợ từ Quỹ hỗ trợ dành cho Cựu sinh viên Úc để thực hiện dự án “Phòng tránh xâm hại tình dục và bạo lực gia đình trong cộng đồng người Điếc với mục tiêu dự án hỗ trợ người Điếc có tiếng nói trong vấn đề phòng tránh xâm hại tình dục và bạo lực gia đình bằng cách (1) nâng cao nhận thức cho người Điếc về phòng tránh xâm hại tình dục và bạo lực gia đình; (2) nâng cao năng lực cho người Điếc để phòng ngừa và tìm kiếm sự hỗ trợ trong cộng đồng.
Trong các ngày 17/4/2022 và 24/4/2022, Hội đã thực hiện 03 buổi tuyền thông “KỸ NĂNG PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI QUẤY RỐI TÌNH DỤC” dành cho các CLB/Nhóm Người Điếc tại Đồng bằng sông Cửu Long tại Tiền Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp. Các buổi truyền thông này được thực hiện bởi nhóm nòng cốt đại diện cho người điếc tại 3 tỉnh (các lãnh đạo CLB/nhóm Người Điếc ĐBSCL đã tham dự lớp Tập huấn Kỹ năng Phòng ngừa và Ứng phó với bạo lực tình dục do Hội tổ chức vào ngày 22-23/01/2022) dưới sự hỗ trợ kỹ thuật từ 4 cựu sinh viên Úc và các cán bộ Hội NKT TPCT.
Mục tiêu các buổi truyền thông nhằm cung cấp kiến thức về quấy rối tình dục (QRTD), bạo lực tình dục (BLTD) trong các cặp đôi và cách ứng phó, tìm kiếm sự hỗ trợ, các dịch vụ hiện có cộng đồng người điếc tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, bằng cách sử dụng bộ truyện tranh và video clip thông qua phương pháp cùng tham gia, thảo luận các hình ảnh và tình huống mà đối tượng trọng tâm là người điếc, cũng như các chia sẻ từ những câu chuyện có thật trong cộng đồng người điếc.

Hình ảnh buổi truyền thông tại Cần Thơ:

Hình ảnh buổi truyền thông tại Tiền Giang:

Hình ảnh buổi truyền thông tại Đồng Tháp:

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *