THÔNG TIN LIÊN HỆ HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TP. CẦN THƠ


HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TP. CẦN THƠ

D6, Khu tái định cư Long Tuyền, khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

02923.838.427

Website: dpcantho.org

Email: infodpcantho@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi

CLB PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT TP. CẦN THƠ

Đường D6, khu tái định cư Long Tuyền, khu vực Bình Thường B, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

(0292)3.838427 – DĐ: 0947236515

Email: huynhthuyniem0604@gmail.com


CÂU LẠC BỘ NGƯỜI ĐIẾC TPCT

Đường D6, khu tái định cư Long Tuyền, khu vực Bình Thường B, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

(0292)3.838427 – DĐ: 0907.253.996

Email: maiviethai111@gmail.com


CHI HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUẬN NINH KIỀU

Đường số 06, khu tái định cư Long Tuyền, khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TPCT.