Các thông báo

Kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật 2019
Hoạt động hội Thông báo

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật 2019

Ngày 06/12/2019, tại trụ sở Hội, Hội Người Khuyết Tật TP. Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật năm 2019 với chủ đề: Thúc đẩy sự tham gia và lãnh đạo của người khuyết tật: hãy hành động vì chương trình nghị sự phát triển đến năm 2030. Lễ […]