Trang chủ Chuyên mục PHÁT XE LĂN - XE LẮC - DỤNG CỤ TRỢ GIÚP
PHÁT XE LĂN - XE LẮC - DỤNG CỤ TRỢ GIÚP

Ngày 05/11/2015, Dương Minh Châu tư vấn trợ giúp pháp lý cho anh Phan Văn Kỳ và chị Châu Ngọc Bích về việc làm đơn xin cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí. (05/11/2015)

Ngày 05/11/2015, Dương Minh Châu tư vấn trợ giúp pháp lý cho anh Phan Văn Kỳ và chị Châu Ngọc Bích về việc làm đơn xin cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí.Ngày 05/11/2015, Dương Minh Châu tư vấn trợ giúp pháp lý cho anh Phan Văn Kỳ và chị Châu Ngọc Bích về việc làm đơn xin cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí.
 

Ngày 03/11/2015, Chị Dương Minh Châu - cán bộ Hội đã trợ giúp pháp lý và viết đơn xin nẹp chỉnh hình cho bé Lưu Mai Phương Nghi, nữ, sinh năm 2012, ngụ tại KV Thới Ngươn B, Phước Thới, Ô Môn, TPCT. (03/11/2015)

Ngày 03/11/2015, Chị Dương Minh Châu - cán bộ Hội đã trợ giúp pháp lý và viết đơn xin nẹp chỉnh hình cho bé Lưu Mai Phương Nghi, nữ, sinh năm 2012, ngụ tại KV Thới Ngươn B, Phước Thới, Ô Môn, TPCT.Ngày 03/11/2015, Chị Dương Minh Châu - cán bộ Hội đã trợ giúp pháp lý và viết đơn xin nẹp chỉnh hình cho bé Lưu Mai Phương Nghi, nữ, sinh năm 2012, ngụ tại KV Thới Ngươn B, Phước Thới, Ô Môn, TPCT. Cùng ngày, cũng đã tư vấn và hỗ trợ viết đơn xin kinh phí phẫu thuật chân để sử dụng nẹp chỉnh hình...
 

Ngày 03/11/2015, cô Bùi thị Hồng Nga đã tư vấn cho cô Mac Ngọc Hoàng Hương, anh Hà Xuân Sơn, anh Đoàn Bá Tùng, cô Hương-phụ nữ Phường Hưng Lợi để làm hồ sơ cho NKT nhận xe lăn tình thương. (03/11/2015)

Ngày 03/11/2015, cô Bùi thị Hồng Nga đã tư vấn cho cô Mac Ngọc Hoàng Hương, anh Hà Xuân Sơn, anh Đoàn Bá Tùng, cô Hương-phụ nữ Phường Hưng Lợi để làm hồ sơ cho NKT nhận xe lăn tình thương.
 

Ngày 12/10/2015, Cán bộ Hội phụ trách về Phục hồi chức năng đánh giá về chất lượng làm giay nẹp cho anh Ngô văn Tâm. (12/10/2015)

Ngày 12/10/2015, Cán bộ Hội phụ trách về Phục hồi chức năng đánh giá về chất lượng làm giay nẹp cho anh Ngô văn Tâm.Ngày 12/10/2015, Cán bộ Hội phụ trách về Phục hồi chức năng đánh giá về chất lượng làm giay nẹp cho anh Ngô văn Tâm.
 

Ngày 12/10/2015, Cán bộ Hội tư vấn cho mẹ của cháu khuyết tật Bùi Nguyễn Bảo Trân, sanh năm 2008,để làm giày nẹp miễn phí từ nguồn của ICRC-Hội Chữ tHập Đỏ Quốc Tế. (12/10/2015)

Ngày 12/10/2015, Cán bộ Hội tư vấn cho mẹ của cháu khuyết tật Bùi Nguyễn Bảo Trân, sanh năm 2008,để làm giày nẹp miễn phí từ nguồn của ICRC-Hội Chữ tHập Đỏ Quốc Tế.Ngày 12/10/2015, Cán bộ Hội tư vấn cho mẹ của cháu khuyết tật Bùi Nguyễn Bảo Trân, sanh năm 2008,để làm giày nẹp miễn phí từ nguồn của ICRC-Hội Chữ tHập Đỏ Quốc Tế.  
 

Ngày 30/09/2015, Dương Minh Châu - cán bộ Hội hướng dẫn viết đơn và trợ giúp pháp lý thủ tục cho anh Trương Văn Công Khanh (30/09/2015)

Ngày 30/09/2015, Dương Minh Châu - cán bộ Hội hướng dẫn viết đơn và trợ giúp pháp lý thủ tục cho anh Trương Văn Công KhanhNgày 30/09/2015, Dương Minh Châu - cán bộ Hội hướng dẫn viết đơn và trợ giúp pháp lý thủ tục cho anh Trương Văn Công Khanh (là người khuyết tật, hộ khẩu Ô Môn, TPCT) xin cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí - chương trình do ICRC - SFD tài trợ.
 

Ngày 30/09/2015, Dương Minh Châu- cán bộ Hội tư vấn trợ giúp pháp lý cho 02 NKT tên Nguyễn Văn Lợi và Đỗ Văn Mót để làm đơn xin cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí. (30/09/2015)

Ngày 30/09/2015, Dương Minh Châu- cán bộ Hội tư vấn trợ giúp pháp lý cho 02 NKT tên Nguyễn Văn Lợi và Đỗ Văn Mót để làm đơn xin cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí.Ngày 30/09/2015, Dương Minh Châu - cán bộ Hội tư vấn trợ giúp pháp lý cho 02 NKT tên Nguyễn Văn Lợi và Đỗ Văn Mót để làm đơn xin cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí.
 

Trong tháng 09/2015, Hội đã trợ giúp và giới thiệu thành công cho 12 NKT được duyệt đơn hợp lệ làm dụng cụ chỉnh hình do ICRC tài trợ lắp dụng cụ chỉnh hình miễn phí (30/09/2015)

Trong tháng 09/2015, Hội đã trợ giúp và giới thiệu thành công cho 12 NKT được duyệt đơn hợp lệ làm dụng cụ chỉnh hình do ICRC tài trợ lắp dụng cụ chỉnh hình miễn phíTrong tháng 09/2015, Hội đã trợ giúp và giới thiệu thành công cho 12 NKT được duyệt đơn hợp lệ làm dụng cụ chỉnh hình do ICRC tài trợ lắp dụng cụ chỉnh hình miễn phí.
 

Ngày 28/09/2015, Dương Minh Châu và Nguyễn Thụy Tố Trâm hướng dẫn và trợ giúp pháp lý cho cô Đặng Thị Nga và anh Huỳnh Hiếu Nhân để làm đơn cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí. (28/09/2015)

Ngày 28/09/2015, Dương Minh Châu và Nguyễn Thụy Tố Trâm hướng dẫn và trợ giúp pháp lý cho cô Đặng Thị Nga và anh Huỳnh Hiếu Nhân để làm đơn cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí.Ngày 28/09/2015, Dương Minh Châu và Nguyễn Thụy Tố Trâm hướng dẫn và trợ giúp pháp lý cho cô Đặng Thị Nga và anh Huỳnh Hiếu Nhân để làm đơn cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí.
 

Ngày 24/09/2015, Dương Minh Châu - hướng dẫn anh Phan Duy Thuấn vấn đề trợ giúp để làm thủ xin cấp giày nẹp chỉnh hình miễn phí. (24/09/2015)

Ngày 24/09/2015, Dương Minh Châu - hướng dẫn anh Phan Duy Thuấn vấn đề trợ giúp để làm thủ xin cấp giày nẹp chỉnh hình miễn phí.Ngày 24/09/2015, Dương Minh Châu - hướng dẫn anh Phan Duy Thuấn vấn đề trợ giúp để làm thủ xin cấp giày nẹp chỉnh hình miễn phí.
 

Ngày 17/09/2015, Huỳnh Thuý Niềm - cán bộ Hội trợ giúp cho em Nguyễn thanh Hải làm hồ sơ tham gia chương trình cấp phát giày nẹp do ICRC (17/09/2015)

Ngày 17/09/2015, Huỳnh Thuý Niềm - cán bộ Hội trợ giúp cho em Nguyễn thanh Hải làm hồ sơ tham gia chương trình cấp phát giày nẹp do ICRCNgày 17/09/2015, Huỳnh Thuý Niềm - cán bộ Hội trợ giúp cho em Nguyễn thanh Hải làm hồ sơ tham gia chương trình cấp phát giày nẹp do ICRC hợp tác tài trợ tại Trung tâm PHCN TPCT.  
 

Ngày 22/06/2015, phát nguội cho 06 NKT không đến nhận xe trực tiếp được (05 xe lắc, 01 xe lăn trong số 14 xe đã nhận từ Quỹ Hỗ trợ trợ cộng đồng Lawrence S'ting tài trợ). (30/06/2015)

Ngày 22/06/2015, phát nguội cho 06 NKT không đến nhận xe trực tiếp được (05 xe lắc, 01 xe lăn trong số 14 xe đã nhận từ Quỹ Hỗ trợ trợ cộng đồng Lawrence S'ting tài trợ).Ngày 22/06/2015, phát nguội cho 06 NKT không đến nhận xe trực tiếp được (05 xe lắc, 01 xe lăn trong số 14 xe đã nhận từ Quỹ Hỗ trợ trợ cộng đồng Lawrence S'ting tài trợ).
 

Ngày 19 tháng 06 năm 2015, Hội viên của Hội đến Hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPCT nhận 14 xe (08 xe lắc, 06 xe lăn) do Quỹ Hỗ trợ trợ cộng đồng Lawrence S'ting tài trợ. (30/06/2015)

Ngày 19 tháng 06 năm 2015, Hội viên của Hội đến Hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPCT nhận 14 xe (08 xe lắc, 06 xe lăn) do Quỹ Hỗ trợ trợ cộng đồng Lawrence S'ting tài trợ.Ngày 19 tháng 06 năm 2015, Hội viên của Hội đến Hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPCT nhận 14 xe (08 xe lắc, 06 xe lăn) do Quỹ Hỗ trợ trợ cộng đồng Lawrence S'ting tài trợ.
 

Ngày 14/05/2015, Hội phát cho em Nguyễn Thị Cẩm Tú-Tỉnh Vĩnh Long một xe lắc (14/05/2015)

Ngày 14/05/2015, Hội phát cho em Nguyễn Thị Cẩm Tú-Tỉnh Vĩnh Long một xe lắcNgày 14/05/2015, Hội phát cho em Nguyễn Thị Cẩm Tú-Tỉnh Vĩnh Long một xe lắc
 

Hội phát cho nguyên Ủy viên BCH Hội Nguyễn Chí Nhân một xe lăn vì em bắt đầu liệt hai chân do ung thư não giai đoạn cuối. (10/03/2015)

Hội phát cho nguyên Ủy viên BCH Hội Nguyễn Chí Nhân một xe lăn vì em bắt đầu liệt hai chân do ung thư não giai đoạn cuối.Ngày 16/02/2015, Hội phát cho nguyên Ủy viên BCH Hội Nguyễn Chí Nhân một xe lăn vì em bắt đầu liệt hai chân do ung thư não giai đoạn cuối.
 
Trang 5 trong tổng số 8
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Đang online: 39 - Hôm nay: 790 - Hôm qua: 1475 - Tuần này: 8751 - Tháng này: 58122 - Tổng cộng: 2964738
IP của bạn: 54.198.27.243 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành:
Cô. Hồng Nga
0918. 886.236
Văn phòng Hội
02923.838427