Hoạt động hội Nâng cao nhận thức

Tập huấn Bình đẳng và Hòa nhập về người khuyết tật

Từ ngày 25/12 đến 30/12/2021, Hội NKT TPCT với 2 tập huấn viên là chị Huỳnh Ngọc Hồng Nhung – Chủ tich và chị Lê Thái Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch đã thực hiện 03 lớp tập huấn trực tuyến “Bình đẳng và Hòa nhập về người khuyết tật” dành cho 64 tham dự viên là Ban lãnh đạo và nhân viên của Trung tâm Công tác Xã hội TPCT. Chương trình tập huấn được mở đầu bằng việc giới thiệu về hoạt động của Tổ chức NMAV cùng với dự án Hòa nhập xã hội giai đoạn 2021-2025, sau đó đi vào phần kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về lĩnh vực khuyết tật và thúc đẩy sự hiểu biết của người khuyết tật và người không khuyết tật về quan điểm của các mô hình can thiệp phúc lợi xã hội. Các lớp tập huấn này được thực hiện qua sự tài trợ từ Tổ chức Liên Minh Na Uy tại Việt Nam.

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *