Trang chủ Chuyên mục Dự án của Hội
Dự án của Hội

Ngày 14/011- 15/11/2015, 05 thành viên CLB Phụ nữ khuyết tật tham gia làm hoa gây quỹ sự kiện 20/11. (15/11/2015)

Ngày 14/011- 15/11/2015, 05 thành viên CLB Phụ nữ khuyết tật tham gia làm hoa gây quỹ sự kiện 20/11.Ngày 14/011- 15/11/2015, 05 thành viên CLB Phụ nữ khuyết tật tham gia làm hoa gây quỹ sự kiện 20/11.
 

Ngày 13/11/2015, Hội Người Khuyết Tật TPCT đã phát vốn nhỏ không lãi suất để phát triển kinh tế gia đình cho 03 Hội viên: Trần Kim Phượng, Nguyễn Văn Tâm, Đỗ Thị Ngọc với tổng số tiền là 18.000.000đ (13/11/2015)

Ngày 13/11/2015, Hội Người Khuyết Tật TPCT đã phát vốn nhỏ không lãi suất để phát triển kinh tế gia đình cho 03 Hội viên: Trần Kim Phượng, Nguyễn Văn Tâm, Đỗ Thị Ngọc với tổng số tiền là 18.000.000đ Ngày 13/11/2015, Hội Người Khuyết Tật TPCT đã phát vốn nhỏ không lãi suất để phát triển kinh tế gia đình cho 03 Hội viên: Trần Kim Phượng, Nguyễn Văn Tâm, Đỗ Thị Ngọc với tổng số tiền là 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng chẵn) từ nguồn vốn: "Cuộc sống vẫn tươi đẹp" do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ...
 

Ngày 06/11/2015, Nguyễn Thụy Tố Trâm-PCT-Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật TPCT đến thăm lớp học đan móc (06/11/2015)

Ngày 06/11/2015, Nguyễn Thụy Tố Trâm-PCT-Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật TPCT đến thăm lớp học đan mócNgày 06/11/2015, Nguyễn Thụy Tố Trâm-PCT-Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật TPCT đến thăm lớp học đan móc do Trung tâm giới thiệu việc làm TPCT tổ chức lớp nghề. Qua đó, chị hỏi thăm tình hình và nắm bắt nhu cầu của chị em sau khoá học nghề để Hội có hướng giúp đỡ các chị em tự mưu sinh.
 

Ngày 05/11/2015, CLB Phụ nữ khuyết tật trao vốn không lãi suất cho 02 thành viên CLB Phụ nữ khuyết tật là cô Huỳnh Thị Ngải và chị Nguyễn Thị Hoàng.Tổng số tiền là 2.100.000 đ (05/11/2015)

Ngày 05/11/2015, CLB Phụ nữ khuyết tật trao vốn không lãi suất cho 02 thành viên CLB Phụ nữ khuyết tật là cô Huỳnh Thị Ngải và chị Nguyễn Thị Hoàng.Tổng số tiền là 2.100.000 đNgày 05/11/2015, CLB Phụ nữ khuyết tật trao vốn không lãi suất cho 02 thành viên CLB Phụ nữ khuyết tật là cô Huỳnh Thị Ngải và chị Nguyễn Thị Hoàng.Tổng số tiền là 2.100.000 đ (Hai triệu một trăm ngàn đồng).
 

Ngày 02/11/2015, Chú Phan Đức Long & Lý Đăng Khoa hướng dẫn anh Lê Phúc Tiến, Phó Chủ Tich Hội Doanh nghiệp Thương binh & NKT Thanh hoá và chị Bùi Thị Hải,Tổ trưởng tổ vận động tri ân & từ thiện đến thăm Dự án dạy nghề đan móc của TT Dạy nghề & giới thiệu (02/11/2015)

Ngày 02/11/2015, Chú Phan Đức Long & Lý Đăng Khoa hướng dẫn anh Lê Phúc Tiến, Phó Chủ Tich Hội Doanh nghiệp Thương binh & NKT Thanh hoá và chị Bùi Thị Hải,Tổ trưởng tổ vận động tri ân & từ thiện đến thăm Dự án dạy nghề đan móc của TT Dạy nghề & giới thiệuNgày 02/11/2015, Chú Phan Đức Long & Lý Đăng Khoa hướng dẫn anh Lê Phúc Tiến, Phó Chủ Tich Hội Doanh nghiệp Thương binh & NKT Thanh hoá và chị Bùi Thị Hải,Tổ trưởng tổ vận động tri ân & từ thiện đến thăm Dự án dạy nghề đan móc của TT Dạy nghề & giới thiệu việc làm TPCT thuộc Sở LĐTB & LĐ TPCT.
 

Ngày 19/10/2015, CLB Phụ nữ KT TPCT tổ chức hoạt động bán hoa gây quỹ và bán hàng lưu niệm tại Trường Cao đẳng Cần Thơ và Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (19/10/2015)

Ngày 19/10/2015, CLB Phụ nữ KT TPCT tổ chức hoạt động bán hoa gây quỹ và bán hàng lưu niệm tại Trường Cao đẳng Cần Thơ và Trường THPT Nguyễn Việt HồngNgày 19/10/2015, CLB Phụ nữ KT TPCT tổ chức hoạt động bán hoa gây quỹ và bán hàng lưu niệm tại Trường Cao đẳng Cần Thơ và Trường THPT Nguyễn Việt Hồng để tạo điều kiện tìm đầu ra cho sản phẩm của phụ nữ khuyết tật và gây quỹ cho CLB Phụ nữ khuyết tật dịp 20-10-Ngày Phụ nữ Việt Nam.
 

Từ ngày 12/10-18/10, thành viên CLB Phụ nữ khuyết tât TPCT đã tập trung làm hoa để thực hiện hoạt động bán hoa gây quỹ hoạt động cho CLB Phụ nữ khuyết tật nhân dịp 20-10. (18/10/2015)

Từ ngày 12/10-18/10, thành viên CLB Phụ nữ khuyết tât TPCT đã tập trung làm hoa để thực hiện hoạt động bán hoa gây quỹ hoạt động cho CLB Phụ nữ khuyết tật nhân dịp 20-10.Từ ngày 12/10-18/10, thành viên CLB Phụ nữ khuyết tât TPCT đã tập trung làm hoa để thực hiện hoạt động bán hoa gây quỹ hoạt động cho CLB Phụ nữ khuyết tật nhân dịp 20-10.  
 

Ngày 13/10/2015: PCT Huỳnh Ngọc Hồng Nhung tham dự lễ khai giảng Lớp đào tạo nghề đan móc dành cho phụ nữ khuyết tật (13/10/2015)

Ngày 13/10/2015: PCT Huỳnh Ngọc Hồng Nhung tham dự lễ khai giảng Lớp đào tạo nghề đan móc dành cho phụ nữ khuyết tật Ngày 13/10/2015: PCT Huỳnh Ngọc Hồng Nhung tham dự lễ khai giảng Lớp đào tạo nghề đan móc dành cho phụ nữ khuyết tật do Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức thực hiện dự án Hỗ trợ xây dựng trung tâm nâng cao năng lực nghề cho phụ nữ Việt Nam do Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOEGF) tài trợ.
 

Ngày 10 và 11/10/2015, CLB Phụ nữ khuyết tật làm hoa chuẩn bị hoạt động gây quỹ nhân sự kiện 20.10 (11/10/2015)

Ngày 10 và 11/10/2015, CLB Phụ nữ khuyết tật làm hoa chuẩn bị hoạt động gây quỹ nhân sự kiện 20.10Ngày 10 và 11/10/2015, CLB Phụ nữ khuyết tật làm hoa chuẩn bị hoạt động gây quỹ nhân sự kiện 20.10
 

Ngày 09/10/2015, Hội cho 02 hội viên Nguyễn Văn Sương và Lê Hồng Loan vay không lãi suất tổng số tiền là 12.000.000đ từ nguồn vốn: " Cuộc sống vẫn tươi đẹp" do tổ chức Đông Tây Hội ngộ tài trợ. (09/10/2015)

Ngày 09/10/2015, Hội cho 02 hội viên Nguyễn Văn Sương và Lê Hồng Loan vay không lãi suất tổng số tiền là 12.000.000đ từ nguồn vốn: Ngày 09/10/2015, Hội cho 02 hội viên Nguyễn Văn Sương và Lê Hồng Loan vay không lãi suất tổng số tiền là 12.000.000 đ (Mười hai triệu đồng) từ nguồn vốn: " Cuộc sống vẫn tươi đẹp" do tổ chức Đông Tây Hội ngộ tài trợ.  
 

Ngày 5/10/2015, CLB phụ nữ khuyết tật trao vốn cho 02 thành viên Châu Ngọc Bích và Trần Kim Phượng số tiền 2.100.000đ từ nguồn góp vốn không lãi suất của CLB. (05/10/2015)

Ngày 5/10/2015, CLB phụ nữ khuyết tật trao vốn cho 02 thành viên Châu Ngọc Bích và Trần Kim Phượng số tiền 2.100.000đ  từ nguồn góp vốn không lãi suất của CLB.Ngày 5/10/2015, CLB phụ nữ khuyết tật trao vốn cho 02 thành viên Châu Ngọc Bích và Trần Kim Phượng số tiền 2.100.000đ (Hai triệu một trăm ngàn đồng) từ nguồn góp vốn không lãi suất của CLB.
 

Ngày 05/10/2015, 33 hội viên đến văn phòng Hội hoàn vốn tháng 10/2015 (05/10/2015)

Ngày 05/10/2015, 33 hội viên đến văn phòng Hội hoàn vốn tháng 10/2015
 

Ngày 11/09/2015, Hội đã giải ngân 18.000.000đ cho 3 hội viên vay xoay vòng đồng vốn không lãi: Trần Thị Thúy Loan,Trương Ngọc Dung và Nguyễn Thanh Hồng (11/09/2015)

Ngày 11/09/2015, Hội đã giải ngân 18.000.000đ cho 3 hội viên vay xoay vòng đồng vốn không lãi: Trần Thị Thúy Loan,Trương Ngọc Dung và Nguyễn Thanh HồngNgày 11/09/2015, Hội đã giải ngân 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng) cho 3 hội viên vay xoay vòng đồng vốn không lãi: Trần Thị Thúy Loan,Trương Ngọc Dung và Nguyễn Thanh Hồng từ Chương trình “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” do Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng kết hợp tổ chức Đông tây Hội ngộ tổ chức.
 

Ngày 13/07/2015,CLB Phụ nữ khuyết tật kết nối cho hội viên học làm hoa voan để phát triển kinh tế (16/07/2015)

Ngày 13/07/2015,CLB Phụ nữ khuyết tật kết nối cho hội viên học làm hoa voan để phát triển kinh tếNgày 13/07/2015,CLB Phụ nữ khuyết tật kết nối cho hội viên học làm hoa voan để phát triển kinh tế
 

Ngày 06/07/2015, CLB Phụ nữ khuyết tật triển khai hoạt động góp vốn xoay vòng cho 21 thành viên tham gia nhằm giúp chị em thực hành tiết kiệm để mua vật dụng trong nhà. (09/07/2015)

Ngày 06/07/2015, CLB Phụ nữ khuyết tật triển khai hoạt động góp vốn xoay vòng cho 21 thành viên tham gia nhằm giúp chị em thực hành tiết kiệm để mua vật dụng trong nhà.  Ngày 06/07/2015, CLB Phụ nữ khuyết tật triển khai hoạt động góp vốn xoay vòng cho 21 thành viên tham gia nhằm giúp chị em thực hành tiết kiệm để mua vật dụng trong nhà. Và đã trao số tiền 2.100.000 (cho 02 chị em tham gia là Huỳnh Thúy Niềm và chị Trần Thị Kim Phượng.
 
Trang 12 trong tổng số 13
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Đang online: 35 - Hôm nay: 1616 - Hôm qua: 1615 - Tuần này: 3231 - Tháng này: 52973 - Tổng cộng: 2582321
IP của bạn: 54.224.100.134 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành:
Cô. Hồng Nga
0918. 886.236
Văn phòng Hội
02923.838427