Câu lạc bộ người điếc TP. Cần Thơ

1. Giới thiệu về tổ chức

1.1. Về thông tin cơ bản

– Tổng số thành viên Ban Chủ Nhiệm: 03 (01 Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm, 01 Ủy viên)

– Tổng số thành viên: 40 người

– Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Viết Hải – Chủ nhiệm

– Địa chỉ: Đường D6, khu tái định cư Long Tuyền, khu vực Bình Thường B, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

– ĐT: (0292)3.838427 – DĐ: 0907.253.996

– Email: clbdieccantho@gmail.com

– Fanpage: https://www.facebook.com/dieccantho2019/

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của các bạn khuyết tật dạng câm điếc mong muốn thành lập câu lạc bộ để cùng sinh hoạt, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, Hội tự nhận thấy chưa đủ khả năng thực hiện vì thiếu nhân sự và kinh phí.

Ngày 13 tháng 9 năm 2013, Hội NKT TPCT nhận được quyết định số 2899/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TPCT về việc xác định Hội Người khuyết tật thành phố là Hội có tính chất đặc thù. Từ căn cứ này, Hội Người Khuyết Tật thành phố Cần Thơ đã có sự ổn định trong cơ cấu tổ chức và hoạt động. Nhận thấy nhu cầu trên là nhu cầu chính đáng và phù hợp vì thế Ban thường trực Hội lên kế hoạch tiến hành những hoạt động thành lập một tổ chức riêng để tạo cơ hội cho các bạn khuyết tật dạng câm điếc có điều kiện hoạt động, giao lưu học hỏi những kiến thức liên quan đến lĩnh vực khuyết tật. Qua đó, giúp các thành viên tăng cường sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và tự tin hơn hòa nhập cộng đồng. Ngày 22/5/2014, câu lạc bộ Người Điếc TP. Cần Thơ (trực thuộc Hội NKT TPCT) được thành lập theo quyết định số 06/QĐ-HNKT của Chủ tịch Hội NKT TPCT.

CLB đã trải qua 2 nhiệm kỳ:

* Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 1 (2014-2019):

– Ông Nguyễn Hoàng Phú – Chủ nhiệm;

– Ông Mai Viết Hải – Phó Chủ nhiệm;

– Ông Nguyễn Võ Anh Duy – Ủy viên;

– Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến – Ủy viên kiêm Thư ký;

– Bà Lâm Thu Ngân – Thủ quỹ.

* Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2 (2019-2024)

– Ông Mai Viết Hải – Chủ nhiệm;

– Ông Đỗ Huỳnh Đạt – Phó Chủ nhiệm;

– Bà Trang Thị Hồng Thảo – Ủy viên kiêm Thủ quỹ.

1.3. Các hoạt động chính

Ban Chủ nhiệm CLB tham gia hỗ trợ và tổ chức các sự kiện cùng với Hội NKT TPCT. Các thành viên CLB là đối tượng hưởng lợi, được chăm sóc thông qua 05 hoạt động chính của Hội như: đào tạo nghề và giải quyết việc làm, các hoạt động nâng cao nhận thức, hoạt động nâng cao năng lực và vận động chính sách, chương trình an sinh xã hội và hoạt động hòa nhập xã hội.