Chi hội người khuyết tật quận Ninh Kiều

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Ban vận động thành lập Chi Hội Người Khuyết Tật Quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ nhận được Quyết định số 08/QĐ-HNKT của Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật TPCT về việc cho phép thành lập Chi Hội Người Khuyết Tật Quận Ninh Kiều.

  • Tên chính thức: Chi hội Người khuyết tật quận Ninh Kiều.
  • Tên tiếng Anh: Ninh Kieu Association of People with Disabilities.
  • Tên viết tắt: NAPD.
  • Địa điểm sinh hoạt: Đường số 06, khu tái định cư Long Tuyền, khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TPCT.
  • Địa chỉ trang thông tin:
https://www.facebook.com/hoinguoikhuyettatninhkieu2016

Cơ cấu tổ chức: 01 Chi Hội trưởng, 02 Chi Hội Phó và 04 Ủy viên gồm:

1/ Ông Đặng Hoàng Hiếu – Chi hội trưởng;

2/ Ông Trần Thanh Tú  – Chi hội phó;

3/ Bà Phan Bích Ngân  – Chi hội phó;

4/ Bà Trần Huỳnh Anh Thi – Ủy viên;

5/ Bà Nguyễn Kim Thanh – Ủy viên;

6/ Ông Đặng Quốc Nghị – Ủy viên;

7/ Bà Võ Ngọc Phương Thư – Ủy viên.

Chức năng, nhiệm vụ được giao:

+ Tập hợp các anh chị em trên địa bàn quận Ninh Kiều cùng sinh hoạt, giao lưu, nâng cao nhận thức về vấn đề người khuyết tật;

+ Vận động quà chăm lo cho người khuyết tật quận Ninh Kiều vào dịp Tết, Lễ;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.