Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật TP. Cần Thơ

1. Giới thiệu về tổ chức

1.1. Về thông tin cơ bản

– Tổng số thành viên Ban Chủ Nhiệm: 03 (01 Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm, 01 Ủy viên)

– Tổng số thành viên: 68 người

– Người chịu trách nhiệm: Chị Huỳnh Thúy Niềm – Chủ nhiệm

– Địa chỉ: Đường D6, khu tái định cư Long Tuyền, khu vực Bình Thường B, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

– ĐT: (0292)3.838427 – DĐ: 0947236515

– Email: huynhthuyniem0604@gmail.com  

– Fanpage: CLB Phụ Nữ Khuyết Tật Tp. Cần Thơ

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của các chị em là Hội viên Hội Người Khuyết Tật thành phố Cần Thơ mong muốn thành lập câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật để cùng sinh hoạt, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, Hội tự nhận thấy chưa đủ khả năng thực hiện vì thiếu nhân sự và kinh phí.

Ngày 13 tháng 9 năm 2013, Hội NKT TPCT nhận được quyết định số 2899/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TPCT về việc xác định Hội Người khuyết tật thành phố là Hội có tính chất đặc thù. Từ căn cứ này, Hội Người Khuyết Tật thành phố Cần Thơ đã có sự ổn định trong cơ cấu tổ chức và hoạt động. Nhận thấy nhu cầu trên là nhu cầu chính đáng và phù hợp vì thế Ban thường trực Hội lên kế hoạch tiến hành những hoạt động thành lập một tổ chức riêng để chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho chị em khuyết tật. Ngày 12/8/2014, câu lạc bộ Phụ Nữ Khuyết Tật TP. Cần Thơ (trực thuộc Hội NKT TPCT) được thành lập theo quyết định số 08/QĐ-HNKT của Chủ tịch Hội NKT TPCT.

CLB đã trải qua 3 nhiệm kỳ:

* Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 1 (2014-2016):

– Chị Nguyễn Thụy Tố Trâm – Chủ nhiệm;

– Chị Dương Minh Châu – Phó chủ nhiệm;

– Chị Huỳnh Thúy Niềm – Thư ký;

– Chị Dương Phương Thảo – Ủy viên kiêm thủ quỹ;

– Chị Ôn Thị Hồng Nhan – Ủy viên.

* Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2 (2016-2019)

– Chị Nguyễn Thị Hoàng Em – Chủ nhiệm;

– Chị Châu Ngọc Bích – Phó Chủ nhiệm;

– Chị Nguyễn Thanh Hồng – Phó Chủ nhiệm;

– Chị Nguyễn Kim Ngân – Ủy viên;

– Chị Lê Hồng Loan – Ủy viên kiêm Thư ký.

* Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 3 (2019-2024)

– Chị Huỳnh Thúy Niềm – Chủ nhiệm;

– Chị Nguyễn Thanh Hồng – Phó Chủ nhiệm;

– Chị Trần Thị Thu Nguyệt – Ủy viên.

1.3. Các hoạt động chính

Ban Chủ nhiệm CLB tham gia hỗ trợ và tổ chức các sự kiện cùng với Hội NKT TPCT. Các thành viên CLB là đối tượng hưởng lợi, được chăm sóc thông qua 05 hoạt động chính của Hội như: đào tạo nghề và giải quyết việc làm, các hoạt động nâng cao nhận thức, hoạt động nâng cao năng lực và vận động chính sách, chương trình an sinh xã hội và hoạt động hòa nhập xã hội.