Các hoạt động hòa nhập xã hội Hoạt động hội

Hội NKT TPCT tham gia đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng ngày 23/5/2021, trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn – Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Là một công dân của đất nước, cũng như bao nhiêu người không khuyết tật, chúng tôi, những người khuyết tật rất vui và phấn khởi thực hiện nghĩa vụ đi bầu cử của mình. Chúng tôi hi vọng cùng với nhân dân cả nước, chúng ta sẽ tìm ra được những đại biểu đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói của người dân cũng như phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.


Bản thân là NKT, cũng như các đồng nghiệp làm trong lĩnh vực hỗ trợ NKT trong nhiều năm Hội Người Khuyết Tật TP. Cần Thơ mong muốn trong thời gian tới, trong giai đoạn tới 2021-2026 những đại biểu chính thức đại diện cho người dân thúc đẩy hơn nữa việc thực thi các chính sách của NKT, tạo môi trường tiếp cận về mọi mặt để NKT chúng tôi có thể hòa nhập với cộng đồng với xã hội một cách tốt nhất.

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *