Hoạt động hội Nâng cao nhận thức Thông báo

Tập huấn “Phát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ khuyết tật dành cho quản lý, giáo viên mầm non”

Ngày 12 – 13/12/2019, ThS. Cao Thị Tiếng – Giáo viên Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang tập huấn “Phát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ khuyết tật dành cho quản lý, giáo viên mầm non” nhằm nâng cao năng lực cho 30 giáo viên mầm non tại Trường Mầm Non 2-9, từ nguồn kinh phí thực hiện Tiểu dự án “Hòa nhập xã hội của người khuyết tật thành phố Cần Thơ” năm 2019 do tổ chức Liên Minh Na Uy tài trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *