Đào tạo nghề và giải quyết việc làm Hoạt động hội

Trao giấy chứng nhận và hỗ trợ vốn cho 09 học viên hoàn thành khóa học “Khởi sự kinh doanh”

Ngày 30/12/2019, chị Huỳnh Ngọc Hồng Nhung – Chủ tịch Hội – trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Khởi sự kinh doanh” cho 09 học viên là hội viên của Hội. Đồng thời, có 8 dự án khả thi được tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam (NMA-V) cấp vốn hỗ trợ, từ 5 triệu – 12 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ vốn là 66.000.000 đ (Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn). Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2019 của dự án “Hòa nhập xã hội của người khuyết tật thành phố Cần Thơ” nhằm hỗ trợ hội viên được cung cấp những kiến thức về khởi sự kinh doanh và tăng nguồn vốn để phát triển kinh tế.
Hội Người Khuyết Tật TP. Cần Thơ cám ơn tổ chức Liên minh Na Uy đã hỗ trợ vốn cho Hội viên. Hội mong rằng các anh/chị được cấp vốn sẽ sử dụng nguồn vốn hiệu quả để tăng thu nhập.

Trao chứng nhận hoàn thành khóa học Khỏi sự kinh doanh…
Trao hỗ trợ vốn cho học viên có kế hoạch kinh doanh khả thi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *