Hoạt động hội Nâng cao năng lực và vận động chính sách

Chương trình điều chỉnh xây dựng chỉ số chiến lược, sổ tay tài chính và sổ tay nhân sự Hội NKT TPCT trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025

Từ ngày 21 đến 23/12/2020, tại Hội trường Khách sạn DIC Star – Tp. Vũng Tàu, các thành viên Ban chấp hành Hội NKT TPCT đã họp cùng nhau nhằm điều chỉnh chiến lược và xây dựng chỉ số chiến lược Hội NKT TPCT, cũng như xây dựng sổ tay tài chính và sổ tay nhân sự Hội NKT TPCT trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, với sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thanh Hường. Nguồn kinh phí thực hiện hương trình được Tổ chức Liên Minh Na Uy tại Việt Nam tài trợ.

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *