Hoạt động hội Nâng cao năng lực và vận động chính sách

Tập huấn “Giảng viên nguồn lớp Nâng cao nhận thức về lĩnh vực khuyết tật và Một số thông tin cơ bản Luật Người Khuyết Tật” dành cho đại diện các lãnh đạo các Nhóm/ CLB Người Điếc thuộc chương trình hỗ trợ nhỏ tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

Ngày 11 – 13/12/2020, Nhóm tập huấn viên bao gồm chị Huỳnh Ngọc Hồng Nhung, tập huấn viên chính và chị Lê Thái Thị Phương Thảo, trợ giảng tập huấn “Giảng viên nguồn lớp Nâng cao nhận thức về lĩnh vực khuyết tật và Một số thông tin cơ bản Luật Người Khuyết Tật” dành cho đại diện các lãnh đạo các Nhóm/ CLB Người Điếc thuộc chương trình hỗ trợ nhỏ tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Kinh phí từ nguồn thực hiện Tiểu dự án “Hòa nhập xã hội của người khuyết tật thành phố Cần Thơ” năm 2020 do tổ chức Liên Minh Na Uy tài trợ.
MỤC TIÊU
Sau khi kết thúc khóa học, học viên là đại diện các nhóm/CLB Người điếc có khả năng tập huấn lại cho các thành viên, đặc biệt là tập huấn viên của 3 tỉnh An Giang, Tiền Giang và Bến Tre các nội dung liên quan đến lớp tập huấn Nâng cao nhận thức về lĩnh vực NKT – một số vấn đề cơ bản Luật NKT.
KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Sau 3 ngày tập huấn:
Ít nhất 60% học viên hiểu các nội dung lớp Nâng cao nhận thức về lĩnh vực NKT – một số vấn đề cơ bản Luật NKT; phương pháp tập huấn cho các thành viên; kỹ năng hướng dẫn, các kỹ năng giao tiếp để tập huấn lại chủ đề này.
Tham dự viên chủ động áp dụng kỹ năng và kiến thức được học vào việc xây dựng /hỗ trợ nhằm thay đổi hành vi và cộng đồng về các vấn đề liên quan đến người điếc.

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *