Hoạt động hội Nâng cao năng lực và vận động chính sách

Tập huấn “Bồi dưỡng Giảng viên hỗ trợ sinh viên khuyết tật trong Giáo dục nghề nghiệp (GDNN)”

Ngày 10/12/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, chị Huỳnh Ngọc Hồng Nhung và chị Lê Thái Thị Phương Thảo đã tham gia lớp tập huấn “Bồi dưỡng Giảng viên hỗ trợ sinh viên khuyết tật trong Giáo dục nghề nghiệp (GDNN)”. Chương trình này do Aus4Skills phối hợp với ADCET (Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Hỗ trợ Người khuyết tật Úc) và Trung tâm DRD tổ chức.

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *