Hoạt động hội Nâng cao nhận thức

Tập huấn “Nhận thức về lĩnh vực khuyết tật và một số thông tin cơ bản về luật người khuyết tật” tại Hội Người Mù tỉnh Đồng Tháp

Từ ngày 07 – 10/12/2020, tại Hội trường Hội Người Mù tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra lớp tập huấn “Nhận thức về lĩnh vực khuyết tật và một số thông tin cơ bản về luật người khuyết tật” dành cho tổng số 38 hội viên Hội Người Mù tỉnh Đồng Tháp, lớp do Anh Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch và anh Lâm Văn Thu, cán bộ của Hội Người Mù tỉnh Đồng Tháp, tập huấn 2 lớp, mỗi lớp 2 ngày (đây là những người đã tham gia lớp giảng viên nguồn TOT DET do Hội Người Khuyết Tật TPCT tổ chức trong năm 2020) lớp tập huấn được thực hiện bằng nguồn kinh phí từ “Quỹ hỗ trợ nhỏ” nằm trong dự án “Hòa nhập xã hội của người khuyết tật ở TPCT” năm 2020 do tổ chức Liên Minh Na Uy tài trợ.

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *