Hoạt động hội Nâng cao năng lực và vận động chính sách

Tập huấn “Nhận thức về lĩnh vực khuyết tật và một số thông tin cơ bản về luật người khuyết tật cho người khuyết tật” tại An Giang

Từ ngày 29-30/10/2020, tại Hội trường Hội Người Mù An Giang, Tp. Long Xuyên – An Giang đã diễn ra lớp tập huấn “Nhận thức về lĩnh vực khuyết tật và một số thông tin cơ bản về luật người khuyết tật cho người khuyết tật” dành cho 30 tham dự viên dạng khuyết tật vận động và khuyết tật nhìn, lớp do 2 tập huấn viên là Lê Thanh Tân và Nguyễn Thị Hồng Ngọc giảng dạy (đây là những học viên đã tham gia lớp giảng viên nguồn TOT DET do Hội Người Khuyết Tật TPCT tổ chức trong năm 2020) lớp tập huấn được thực hiện bằng nguồn kinh phí từ “Quỹ hỗ trợ nhỏ” nằm trong dự án “Hòa nhập xã hội của người khuyết tật TPCT” năm 2020 do tổ chức Liên Minh Na Uy tài trợ.

(Tin từ Hội Người Khuyết Tật TPCT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *